Perhevapaat tälle vuosituhannelle

Leikkauspolitiikastaan tunnettu Sipilän hallitus ei saanut perhevapaita päivitettyä tälle vuosituhannelle. Tavoite uudistaa perhevapaat ilman tarvittavia lisäpanostuksia osoittautui mahdottomaksi toteuttaa.

Paras tapa kehittää perhevapaita olisi vasemmistonkin esillä pitämä 6+6+6 -malli. Mallissa yhdistyvät sukupuolten välinen tasa-arvo ja lapsen kehityksen nykyistä parempi tukeminen, minkä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on todennut.

Vasemmiston mallissa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmä pidennettäisiin 18 kuukauteen, joista kummankin vanhemman osuudeksi tulisi yksi kuuden kuukauden jakso, ja kolmannen käytöstä vanhemmat voisivat päättää itse. Vapaan ajalta maksettaisiin päivärahaa 70 prosenttia aiemmista ansiotuloista. Lisäksi pienimpiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin tehtäisiin tasokorotus.

Vasemmiston malli ei sisällä muutoksia kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona maksettavaan kotihoidon tukeen.

Hallituksen tavoitteena oli toteuttaa perhevapaiden uudistus kustannusneutraalisti. Isien pidempi kiintiö olisi rahoitettu lyhentämällä äitien perhevapaakiintiötä ja kotihoidontukea olisi alennettu lapsen täytettyä kaksi.

Mallin ongelma oli, että tasa-arvoiseen vanhemmuuteen ei haluttu tehdä lisäpanostuksia. Malli olisi ollut oikein toimiva perheissä, joissa molemmat vanhemmat ovat hyväpalkkaisissa, vakaissa työsuhteissa. Muiden osalta malli olisi lisännyt lapsiperheiden köyhyyttä.

Kirjoitus on julkaistu mielipidekirjoituksena Ilkassa, Pohjalaisessa ja Kokkola-lehdessä.

Kauko Niemi
puheenjohtaja

Aino Akinyemi
varapuheenjohtaja

Immanuel Grönlund
varapuheenjohtaja

Virpi Karhu
varapuheenjohtaja

Pohjanmaan Vasemmisto