Pohjanmaan piirikokous 27.11.16, valinnat ja kannanotto:Apu ja turva lähipalveluilla

Pohjanmaan Vasemmiston piirikokous kokoontui sunnuntaina 27.11.16 Vaasassa.

Kokoukseen osallistui kansanedustaja Markus Mustajärvi. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta – ja taloussuunnitelma vuodelle 2017.
Kokous valitsi piirijärjestön johdon, puheenjohtajaksi ensi kaudelle kokous valitsi vakuutusesimies Kauko Niemen Kokkolasta ja varapuheenjohtajiksi Anneli Lehdon Vaasasta, Marja Leena Peltola Kurikasta ja Immanuel Grönlund Seinäjoelta. Piirikokous otti kantaa ulkopolitiikkaan sekä  sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Apu ja turva lähipalveluilla

Pohjanmaan Vasemmiston piirikokous korostaa, että  perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden turvaaminen erikoissairaanhoidon rinnalla on kaikissa vanhan Vaasan läänin maakunnissa tarpeen. Tämä edellyttää alueen kaikkien keskussairaaloiden tiivistä yhteistyötä ja kielellisten näkökulmien huomioimista. Ihmisten hädässä nopea apu pelastaa parhaiten.
Sosiaalipalveluissa kriisin hetkellä apu pitää turvata nopeasti, turvallisesti ja asiantuntevasti. Sosiaalisen kriisin yhteydessä nopea apu tarkoittaa psykiatrisen hoidon, vanhushuollon, päihdehuollon ja lastensuojelun palveluiden nopeaa satavuutta.
Tulevaisuudessa katse pitää suunnata aikaan ennen erikoissairaanhoidon tarpeen syntyä tai aikaan ennen vanhusten, perheiden, lasten tai nuorten ongelmien kriisiytymistä. Kyse on ennaltaehkäisevistä toimista ja ihmisten hyvinvoinnin tukemisesta. Hyvinvoinnin edistäminen on jäämässä kuntien tehtäväksi, ja siten sillä on suora yhteytensä erikoissairaanhoitoon ja raskaisiin sosiaalipalveluihin.
Resursseja ja osaamista tulee suunnata perusterveydenhuoltoon, ihmisten omaan vastuuseen omasta terveydestään ja niitä tukevaan, kannustavaan ja opastavaan ohjaukseen. Ja toisaalta sellaisiin terveyspalveluihin, joita on saatavissa asiantuntevasti läheltä ja viivytyksettä, mukaan lukien erikoissairaanhoito. Paikallinen ja alueellinen vaikutusmahdollisuus on turvattava.
Kriisi ihmisen elämässä on usein yllätys, ja sen ennakoiminen lähes mahdotonta. Ennaltaehkäisevää sosiaalipalvelua tehdään neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa – ikäihmisten ja yksinäisten ihmisten tueksi tarvitaan palvelupisteitä lähelle asumista.
Vaasassa 27.11.2016
Vasemmistoliiton Pohjanmaan piiri ry