23.2.2013 Piiritoimikunnan kannanotto vanhuspalveluiden parantamiseksi

Pohjanmaan Vasemmisto: Kunnat toimiin vanhuspalveluiden parantamiseksi

2302oravainenptmk2Pohjanmaan Vasemmisto kehottaa alueen kuntia kantamaan oman kortensa kekoon vanhuspalvelulaissa määriteltyjen velvollisuuksien hoitamisessa. Lauantaina Oravaisissa kokoontunut Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta muistuttaa, että laissa säädetään kunnan velvollisuudesta huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisesta. 

Uuden vanhuspalvelulain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita ja mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavan päätöksenteon valmisteluun. 

Valtio on varannut vanhuspalvelulain toteuttamiseen erillistä valtionosuutta ja on huolehdittava, että kunnat myös käyttävät nämä rahat vanhusten hyväksi. Valtionavut kattavat kustannuksista yli puolet ja nyt paikallisessa päätöksenteossa pitää huolehtia siitä, että kunnat ovat mukana vastaamassa omasta osuudestaan. 

Pohjanmaan Vasemmisto kehottaa kaikkia alueen kuntia tekemään viipymättä suunnitelman toimenpiteistään näiden lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Piiritoimikunta huomauttaa, että laki edellyttää kyseisen suunnitelman käsittelyä valtuustossa vähintään kerran valtuustokaudessa. 

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että palveluiden on oltava kohtuullisesti saatavissa ja saavutettavissa. Keskustelu palvelujen tasosta on käynnistettävä kaikissa kunnissa. Jokaiseen kuntaan tulee myös asettaa vanhusneuvosto, joka on mukana valmistelussa ja arvioi lain pykälien edellyttämän palvelutason toteutumista. 

Piiritoimikunnasta muistutetaan, että hoitajamitoitus on nyt kuntien käsissä. Toimikunta vaatii, että jokainen kunta asettaa tavoitteekseen 0,7 hoitajan minimimitoituksen vuoden 2014 loppuun mennessä. Minimimitoitus on saatava toimikunnan mielestä pikaisesti myös lakiin. 

Lisätiedot                                                                                
Hannu Lehtiö    
Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja
p. 0400697976