KUNTAUUDISTUS: Mahdollisuus parempiin palveluihin

Vanhan Vaasan läänin alueella muuttovoittoisia kuntia ovat lähinnä suurimmat kaupunkiseudut. Työikäinen väestö reuna-alueiden kunnista hakeutuu kaupunkiseuduille.

Tällainen kehitys vaarantaa tulevaisuudessa muuttotappiokuntien elinmahdollisuuksia ja palvelurakennetta. Jo nyt on nähtävissä monien kuntien reuna-alueiden elinehtojen heikkeneminen. Esimerkiksi kyläkouluja –ja kirjastopalveluja on lopetettu. Samoin päivähoidon ja vanhustenhoidon palveluja on heikennetty.

Nykyinen kehitys on siirtänyt kunnallisen  päätöksenteon kuntapäättäjiltä erilaisille liikelaitoksille ja kuntayhtymille. Vaaleilla valittujen valtuutettujen valta on heikentynyt.

Kuntien taloudellinen ahdinko on pakottanut palveluiden keskittämisen kuntakeskuksiin. Tämä kaikki on toteutunut ilman oleellisia kuntarakenneuudistuksia, sekä joissakin jo tehdyissä kuntaliitoksissa.

Pohjanmaan Vasemmisto näkee, että nyt aloitettu kuntarakenneuudistus antaa mahdollisuuden parempien palveluiden toteuttamiselle myös suurempien kuntarakenteiden reuna-alueille.

Vasemmiston tavoitteena kuntauudistuksessa on taata kuntalaisille lähipalvelut: sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoito, sekä koulu -ja kirjastopalvelut. Jotta nämä palvelut voidaan turvata kuntalaisille edellytyksenä on, että kaikki veroeurot ovat yhdessä kassassa. Näin voidaan turvata kaikki oleelliset investoinnit ja hankkeet myös reuna-alueille.

Kuntajaon toteuttaminen kiireellä voi heikentää toimivan palvelurakenteen rakentamista. Kunnille on annettava riittävästi aikaa keskinäiselle yhteistyölle. Toimivan lähidemokratian toteuttamiseksi kunnallisen itsehallinnon periaatteita tulee kunnioittaa. Pohjanmaan Vasemmisto ei hyväksy pakkoliitoksia.

Teuvalla 11.2.2012

Pohjanmaan Vasemmisto

Piiritoimikunta