Lönejämlikhet skapas nu

Vänstern i Österbotten stöder de krav om löneförhöjningar som skulle stärka köpkraften och minska på lönegapet mellan könerna, som kommunbranschens löntagare har framfört i de nyligen inledda avtalsförhandlingarna. Distriktsförbundet anser att KiKy-timmarna borde slopas och att de kvinnodominerade branscherna äntligen lyfts upp från lönegropen.

– Det är både frågan om köpkraften och jämlikhet mellan könerna. Lönerna inom kvinnodominerade branscher har släpat efter och nu är det dags att göra beslut som minskar lönegapet, säger distriktsförbundets ordförande Antti Knuuttila.

– Slopandet av extra belastningen som KiKy-timmarna fört med sig har också att göra med att öka arbetshälsan på de redan tungt belastade social- och hälsovårdsbranscherna.

Strävan efter jämlik avlöning har inte framskridit som önskat med hjälp av de nuvarande metoderna. Enligt en ny forskning från Tammerfors Universitet har åtgärder som regeringen och fackföreningarna överenskommit de senaste 13 åren minskat på löneskillnaderna endast med fyra procent.

– Forskningen visar att lönejämlikhet nås först år 2090 om samma utveckling fortsätter

Enligt Vänstern i Österbotten är löneförhöjningarna den bästa vägen till lönejämlikhet. Besluten om lönesättning har inte jämnat ut lönegapen på önskat sätt, inte ens 2007 års beslut fungerade, då lika löneförhöjningar förhandlades till omsorgs- och andra branscher.

– Vi anser att det är till samhällets fördel att denna gång ge löntagare inom kommunala- och omsorgssektorn en högre löneförhöjning i jämförelse med andra branscher. Distriktsförbundets styrelse vill påpeka att arbetet som utförs inom omsorgssektorn är värdefullt och viktigt.

– Att öka på köpkraften genom löneförhöjningar ökar också på skatteinkomster och piggar upp ekonomin. Löneförhöjningarna skulle också minska på omsorgsbranschens brist på arbetskraft

Mera information:

Antti Knuuttila
Tfn. 044 256 5646
antti [dot] knuuttila [at] gmail [dot] com