Piirihallitus kannanotto 15.2.14 Vimpeli

Monissa kunnissa vastustetaan selvityksen tekoa kyseenalaisin perustein. Puhutaan lähidemokratiasta ja sen puutteesta. Todellinen syy on monesti se, että kunnissa pelätään “oman paikan” puolesta, välittämättä kuntalaisten edusta. Kuntalaiselle ei usein merkitse niinkään se, mikä kunta palvelut tuottaa vaan se, että palvelut ovat saatavilla kohtuullisen etäisyyden päässä.

Tähän tilanteeseen on ajauduttu harvaan asutulla maaseudulla sen vuoksi, ettei ole pystytty tekemään aitoa, rajat ylittävää yhteistyötä. Kunnat ovat halunneet järjestää itse kaikki mahdolliset palvelut ja myyvät niitä mielellään toisille, mutta eivät ole valmiita niitä vastavuoroisesti muilta ostamaan.

Pienet ja köyhät maaseutukunnat eivät tule yksin enää toimeen. Yhteistyökykyä on löydyttävä kuntalaisten edun vuoksi. Järkevällä yhteistyöllä voidaan taata palvelut kaikille kohtuullisen etäisyyden päässä.

Pohjanmaan vasemmisto on tilanteesta huolissaan. Yhteistyökyvyn puute uhkaa viedä sosiaali- ja terveyspalvelut entistä kauemmaksi kuntalaisista ja nostaa niistä koituvia kustannuksia entisestään. Pohjanmaan vasemmisto pelkää tilanteen johtavan siihen, että monikansalliset palveluntarjoajat käyttävät tilannetta hyväkseen ja eurot karkaavat konsernirahoituksen turvin sijoittajien kukkaroon. Pohjanmaan vasemmisto esittää, että pakkokeinojen käytön estämiseksi yhteistyöhön on ryhdyttävä viimeistään nyt. 

Vimpelissä 15.2.2014
Pohjanmaan vasemmiston piirihallitus 

Lisätietoja Jukka Kinos p 0407431153