Piirihallitus Vaasassa 16.3.14 kannanotto

Viime syksynä keskustelua herätti kausityöläisille siirretty yrittäjäriski, vaikka työntekijät olivat tosiasiallisesti olleet alisteisessa suhteessa työnantajaan nähden: työnantaja oli muun muassa kerännyt työntekijöiden passit talteen sekä laskuttanut näitä ala-arvoisesta majoituksesta. Lisäksi työntekijöille oli aiheutunut kuluja myös työnantajan määräämään työkohteeseen siirtymisestä.

Syksyisen selkkauksen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö asetti selvitysmiehen kartoittamaan metsämarjanpoimintaa harjoittavien kausityöläisten työskentelyolosuhteita. Selvityksen perusteella selvitysmies Markku Wallin esittää, että  jatkossa marjanpoimijoiden oikeudellista asemaa selkiytettäisiin solmimalla työsopimus poimijoiden ja heidät kutsuvan marjanostajayrittäjän välille. Tämä toisi heidät täysimääräisesti suomalaisen työlainsäädännön piiriin, taaten heille muun muassa palkkaturvan.

Keskustelua on herättänyt myös niin sanottujen nollatuntisopimusten yleistyminen. Nollasopimuksen mukaan työntekijä on sitoutunut saapumaan töihin tarvittaessa, mutta se ei takaa työntekijälle lainkaan palkallisia tunteja. Nollatuntisopimuksia on perinteisesti käytetty palvelualoilla, mutta käyttö on viime aikoina laajentunut myös teollisuuteen.

Vielä vahvistamattoman rakennusalan neuvottelutuloksen mukaan nollatuntisopimusten käyttö lopetetaan kaikilla sopimusaloilla. Jatkossa työsopimukset tulee laatia siten, että työntekijän työpäivät ja -tunnit ovat etukäteen tiedossa sekä kuluvalta että seuraavalta tilikaudelta.

Pohjanmaan Vasemmisto on huolissaan koventuneesta ilmapiiristä, jossa työnantajat pyrkivät vahvan neuvotteluasemansa turvin ja työntekijöiden tietämättömyyttä hyväksikäyttäen siirtämään menekinvaihtelusta johtuvan yrittäjäriskin työntekijöiden kannettavaksi. Pohjanmaan Vasemmiston mielestä Suomessa työskenteleville kuuluvat suomalaiset työehdot ja niiden mukainen palkkaus. Pohjanmaan Vasemmisto suosittaa ammattiyhdistysliikettä ottamaan nollatuntisopimusten kitkemisen yhteiseksi tavoitteekseen alaan ja työntekijän kansallisuuteen katsomatta. Pohjanmaan Vasemmisto esittää, että Suomen on edistettävä työntekijöiden toimeentuloa työllään ratifioimalla muiden pohjoismaiden tavoin Euroopan sosiaalisen peruskirjan 4 artiklan 1 kohta, jonka mukaan työntekijöille tulee tunnustaa oikeus tyydyttävän elintason turvaavaan palkkaan.

Pohjanmaan Vasemmisto
piirihallitus
16.3.2014 Vaasa