Piirikokouksen kannanotto 14.4.2013

Pohjanmaan Vasemmisto vaatii

korkeaa tasoa sote-uudistukseen

Pohjanmaan Vasemmisto yhtyy Vasemmistoliiton puoluehallituksen vaatimukseen siitä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliset raja-aidat on kaadettava ja terveyskeskuspalvelut on turvattava lähipalveluina. Uudistuksessa on taattava myös laadukkaiden sosiaalipalvelujen saatavuus. Nykyinen kuntarakenne ei turvaa tasa-arvoisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Epätasaisesti kohdentuvat palvelut suurentavat entisestään suuria väestöryhmien välisiä ja alueellisia hyvinvointi- ja terveyseroja. Palvelujen saatavuudessa on vakavia puutteita, joita ei pidä paikata turvautumalla yksityisiin palvelujen tuottajiin eikä kallisiin konsulttifirmoihin.

Jokaisen suomalaisen on saatava sairastuttuaan taloudellisesta asemastaan tai asuinpaikastaan riippumatta parasta mahdollista hoitoa. Siksi terveyskeskusten toimintakykyä on parannettava entisestään, koska niiden on oltava julkisen terveydenhuoltomme vankin kivijalka. Vasemmistoliitto on yhteiskunnan omatunto ja puolustamme juuri siksi julkisia palveluja ja niiden laadukkaina säilyttämistä.

Piirikokouksen esityksiä puoluevaltuustoon kaudelle 2013 -2016

Äänestyksen jälkeen Kauko Niemi 16 ääntä,  Harri Moisio 15 , Vuokko Piippolainen 14 heidät siis varsinaisiksi, 1. Vara Hannu Lehtiö 2. vara Antti Knuuttila ja 3. vara Lotta Haapala. JK