Pohjanmaan Vasemmisto: omaishoidontuen maksatus valtiolle

Tiedote 8.9.2013 Pohjanmaan piiritoimikunta

Hallitus kaavailee yli kahden miljardin euron rakenteellisia säästöjä kuntien menokasvun hillitsemiseksi osana hallituksen rakenneuudistuspakettia. Hallitus ennakoi, että tulevaisuudessa kuntien veroprosentit nousevat 1,5-2 prosenttia. Vasemmistoliiton tavoitteena on verotuksen oikeudenmukaisuuden lisääminen. Kunnallisverotuksen progressiota olisikin lisättävä ja kuntien mahdollisuuksia nostaa yhteisöveronkuntaosuutta ja pääomatuloja on lisättävä, jottei kunnallisverotaakka rasita liikaa pienituloisia.

 Valtio on ilmoittanut vähentävänsä kuntien velvoitteita tulevina vuosina rakeenteellisten säästöjen mahdollistamiseksi. Tavoite on hyvä, sillä kuntien mahdollisuudet järjestää yhä kasvavia velvoitteita vaihtelee rajusti. Useimmat kunnan velvoitteet ovat kuitenkin tärkeitä palveluja, joten on oltava tarkkana, mitä velvotteita voidaan karsia.
 
 Pohjanmaan Vasemmistoliitto esittää esimerkkinä kuntien velvotteiden keventämistä toimeentulotuen perusosan/omaishoidontuen maksatuksen siirtämistä Kansaneläkelaitokselle. Näin helpotettaisiin erityisesti kaikkein vaikeimmassa taloustilanteessa olevia kuntia ja tuen saajille muutos merkitsisi valtakunnallisesti tasapuolista kohtelua.

Piiritoimikunta
 
 
Lisätietoja 
Jukka Kinos
Puh 0407431153