Pohjanmaan Vasemmiston piirikokouksen kannanotto 1.12.13

Kannanotto 1.12.2013 Pohjanmaan Vasemmisto ry piirikokous

Rakennepaketin sisältö vaatii jatkoselvitystä

Hallitus antoi pitkien neuvottelujen jälkeen esityksen valtionrakennepaketiksi, jonka tarkoituksena on vähentää kuntien velvoitteita yhteensä yli miljardilla eurolla. Esityksen suurin vähennys kohdistuu vanhusten laitoshoitoon, jota on tarkoitus supistaa yli kolmella sadalla miljoonalla eurolla, keskiasteen koulutusta supistetaan kahdella sadalla miljoonalla eurolla. Pohjanmaan Vasemmisto vaatii, että näiden muutosten sisällön arviointi ja parannukset aloitetaan heti. Molemmat voivat olla kansalaisten oikeuksia ja heidän saamiaan palveluja heikentäviä. Kaikki hallituksen linjaamat muutokset vaativat seurantaa.

Hyviä asioita on kunnilta poistuvien velvollisuuksien tuleminen valtion hoidettavaksi, mutta tämäkin prosessi on pahasti kesken. Suurin osa rakennepaketin sisällöstä siirtyy vuosien kuluessa toteutuviksi ja niiden vaikutusta voidaan arvioida vasta kulloisenkin osan tullessa todeksi. Muutoksilla ei saa alasajaa eikä romuttaa julkista palvelurakennetta. Palvelujen turvaamiseksi tulisi mm. minimoida valtionosuuksien leikkaukset.

Pohjanmaan Vasemmisto katsoo rakennepaketin toisen osan olevan vielä pitkään toteutumassa ja sen lopullista sisältöä täytyy huolellisesti arvioida, seurata ja tarvittaessa muuttaa tulevaisuudessa.

Vaasassa 1.12.2013

Pohjanmaan Vasemmisto
piirikokous