Artikkelit kirjoittajana: pohjanmaa

Pohjanmaan Vasemmiston kannanotto:Ähtärin sairaala jatkakoon

Vasemmistoliiton Pohjanmaan piiritoimikunta ei hyväksy Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin aikomusta lakkauttaa Ähtärin sairaala. Sairaalan säilyttämistä puoltaa sairaalan edullisuus, ammatillinen osaaminen ja hyvä sijainti. Ilmaltaan puhdas ja sairaalabakteereista vapaa pystyy tarjoamaan turvallista erikoissairaanhoitoa. Merkityksensä maakunnalle Ähtärin sairaala on osoittanut mm vaativilla leikkauksilla. Tärkeää on muistaa myös ammattitaitoisten työntekijöiden sitoutuminen sairaalan kehittämiseen . Heille on taattava turvatut työpaikat. Ähtärin […]

[ Lue lisää → ]

Pohjanmaan Vasemmisto: omaishoidontuen maksatus valtiolle

Tiedote 8.9.2013 Pohjanmaan piiritoimikunta Hallitus kaavailee yli kahden miljardin euron rakenteellisia säästöjä kuntien menokasvun hillitsemiseksi osana hallituksen rakenneuudistuspakettia. Hallitus ennakoi, että tulevaisuudessa kuntien veroprosentit nousevat 1,5-2 prosenttia. Vasemmistoliiton tavoitteena on verotuksen oikeudenmukaisuuden lisääminen. Kunnallisverotuksen progressiota olisikin lisättävä ja kuntien mahdollisuuksia nostaa yhteisöveronkuntaosuutta ja pääomatuloja on lisättävä, jottei kunnallisverotaakka rasita liikaa pienituloisia. Valtio on ilmoittanut vähentävänsä kuntien […]

[ Lue lisää → ]

Piirikokouksen kannanotto 14.4.2013

Pohjanmaan Vasemmisto vaatii korkeaa tasoa sote-uudistukseen Pohjanmaan Vasemmisto yhtyy Vasemmistoliiton puoluehallituksen vaatimukseen siitä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliset raja-aidat on kaadettava ja terveyskeskuspalvelut on turvattava lähipalveluina. Uudistuksessa on taattava myös laadukkaiden sosiaalipalvelujen saatavuus. Nykyinen kuntarakenne ei turvaa tasa-arvoisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Epätasaisesti kohdentuvat palvelut suurentavat entisestään suuria väestöryhmien välisiä ja alueellisia hyvinvointi- ja terveyseroja. Palvelujen […]

[ Lue lisää → ]

23.2.2013 Piiritoimikunnan kannanotto vanhuspalveluiden parantamiseksi

Pohjanmaan Vasemmisto: Kunnat toimiin vanhuspalveluiden parantamiseksi Pohjanmaan Vasemmisto kehottaa alueen kuntia kantamaan oman kortensa kekoon vanhuspalvelulaissa määriteltyjen velvollisuuksien hoitamisessa. Lauantaina Oravaisissa kokoontunut Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta muistuttaa, että laissa säädetään kunnan velvollisuudesta huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisesta.  Uuden vanhuspalvelulain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita ja mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa […]

[ Lue lisää → ]

Vimpelin kuntavaaliehdokkaat

  13 Huopana, Juhani, media-avustaja, vertaistukihenkilö 14 Järvelä, Matti, työnjohtaja 15 Kekkonen, Minna, lastenhoitaja 16 Lehto, Matti, fil.maisteri, kunnallisneuvos 17 Rannanpää, Eija, pääluottamusmies, kodinhoitaja 18 Siirilä, Markku, koneistaja 19 Viita, Terttu, opettaja, eläkeläinen

[ Lue lisää → ]

Vaasan kuntavaaliehdokkaat

  390 Backman, Jan, ajoneuvoasentaja 391 Fågelbärj, Henrik, flygtjänsteman, pensionerad 392 Hankosaari, Risto, vastaava ohjaaja 393 Heikkilä, Paula, eläkeläinen 394 Heinola, Pekka, aluetoimitsija 395 Hietamäki, Tea, koneasentaja 396 Isomöttönen, Marja, perushoitaja 397 Isomöttönen, Vesa, työsuojeluvaltuutettu, putkiasentaja 398 Katajamäki, Jorma, rakennusmies, alueyksikön luottamusmies 399 Koskimäki, Satu, kojeistoasentaja 400 Laaksonen, Liisa, avopalveluohjaaja 401 Laitila, Arto, hitsaaja 402 […]

[ Lue lisää → ]

Teuvan kuntavaaliehdokkaat

  6 Aho, Hannu, pintakäsittelijä 7 Harjula, Irma, osastonhoitaja 8 Harjula, Riikka, osastonhoitaja 9 Hietanen, Reino, koriasentaja 10 Humalamäki, Tapio, asentaja 11 Kiviluoma, Jarmo, höyläämötyöntekijä 12 Kiviluoma, Juha-Matti, opiskelija 13 Metsäranta, Esa, elementtityöntekijä 14 Niemi, Sari, opiskelija 15 Paavola, Raimo, eläkeläinen 16 Saarela-Mäkynen, Eija, yrittäjä 17 Syväluoma, Saija, lähihoitaja 18 Törmä, Risto, eläkeläinen 19 Viitala, […]

[ Lue lisää → ]

Soinin kuntavaaliehdokkaat

  2 Harju, Leila, toimistotyöntekijä 3 Keisala, Jaakko, kirvesmies, eläkeläinen 4 Kuhmonen, Pekka, puuseppä 5 Oravasaari, Tarja, maatalouslomittaja 6 Pahankala, Tuula, toimistosihteeri 7 Patama, Pentti, betonityöntekijä 8 Vuorenmaa, Tuomo, talonrakentaja

[ Lue lisää → ]