166 – Jorma Tolonen

Jorma Tolonen: Lakiasiantuntija Evijärveltä eduskuntaan

Oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille!

Ikäihmisille ja vanhuksille taataan inhimillinen elämä ja hyvä hoito, riippumatta siitä, asuvatko he omassa kodissaan tai palvelutalossa.

Estetään nuorten syrjäytymistä takaamalla heille maksuton toisen asteen koulutus lukiossa tai ammattioppilaitoksessa.

Kaikkien lasten päästävä ilmaisen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen piiriin.

Pienyrittäjien ja varsinkin yksityisyrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava.