Ammatillisen koulutuksen alasajo ja keskittäminen näivettää maakuntia

Pohjanmaan vasemmisto on seurannut todella huolestuneena hallituksen ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamia harvennushakkuita Vaasan vaalipiirin alueella. Kärkihanke on leikannut ammatillisesta koulutuksesta valtakunnallisesti 200 miljoonaa euroa, mikä on näkynyt oppilaitoksissa aloituspaikkojen vähentämisinä ja yt-neuvottelukierteinä. Lähiopetusta on korvattu itsenäisesti suoritettavilla opinnoilla jopa siinä määrin, että opettajia hirvittää päästää opiskelijoita työelämään.

Koulutuspaikkojen vähentäminen on nopeuttanut opetuksen keskittämistä, mikä puolestaan johtaa opiskelijoiden muuttoon kasvukeskuksiin opintojen perässä. Työikäisen väestön vähentyminen heikentää palveluita ja vaikeuttaa osaavan työvoiman saantia jo alueen keskisuurissa kaupungeissa. Seuraavassa aallossa siirtyvät työnantajat ja työpaikat.

Pohjanmaan vasemmisto paheksuu pääministerin puheita vapaavuorelais-vihervasemmistolaisesta keskittämispolitiikasta, sillä koulutusta keskittävän kärkihankkeen lisäksi Sipilän hallitus tullaan muistamaan myös terveydenhuollon keskittämisestä. Sote- ja maku-uudistus tuskin etenee maaliin asti. Erityisesti laajan päivystyksen yksiköiden sijaintien kirjaaminen terveydenhuoltolakiin ja sen tiimoilta annetut katteettomat lupaukset tuskin unohtuvat aivan lähiaikoina.

Pohjanmaan vasemmisto kiittää pääministeriä viikonloppuna antamastaan koulutuslupauksesta. Edellytämme, että edellisen petetyn koulutuslupauksen jälkien korjaaminen aloitetaan vielä tällä hallituskaudella. Pohjanmaan vasemmisto vetoaa pääministeriin, että tämä käynnistäisi koulutusleikkauksia ja keskittämispolitiikkaa korjaavan lisätalousarvion laatimisen ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Yhteistyöterveisin,
Pohjanmaan vasemmisto