Piirihallituksen kannanotto 14.9.2014

ELÄKEIÄN HOLTITON NOSTO TORJUTTAVA

 

Pohjanmaan Vasemmiston piirihallitus keskusteli käynnissä olevista, eläkeiän nostoon tähtäävistä neuvotteluista, kokouksessaan Vaasassa. Pohjanmaan Vasemmiston mielestä tavoite mekaanisen eläkeiän nostamiseksi on väärä, sillä monilla raskailla aloilla ei eliniänodote ole noussut lainkaan viime vuosikymmeninä esim. rakennusmiesten keskimääräinen elinikä on säilynyt kuutenakymmenenäyhdeksänä vuotena yli kaksikymmentä vuotta.

 

Eläkeiän mekaaninen nosto ei auta jaksamaan työelämässä päivääkään pidempään. Tarvitaankin työelämän laadun parantamista kuten työaikajoustoja, ennaltaehkäisevää kuntoutusta ja toimivaa työterveyshuoltoa. Työurien pidentämisestä on myös turha puhua, jos asenteet ikääntyviä työntekijöitä kohtaan eivät muutu eikä nuorille ole tarjota työtä.
Eläkeiän mekaaninen nostaminen ei tuo yhtään uutta työpaikkaa, eikä työttömyystilanteessa paranna nuorten työllistymistä.

 

Neuvotteluissa on myös torjuttava eläkeputken poistaminen. Eläkeputkeen työntekijä voi joutua vain työnantajan toimista, vastuu putkeen joutumisesta tulee säilyttää nykyisellään. Samoin eläkeikäautomaatin rakentaminen on edesvastuutonta tilanteessa jossa terveyserot ja sen myötä eliniänodote ovat niin erilaisia eri ammateissa.  Nykyinen joustava eläkkeellesiirtymisikä on myöhentänyt eläkkeelle siirtymisiä jo lyhyessä ajassa huomattavasti.  Tällaisen järjestelmän säilyttäminen yhdessä työolojen korjaamisen kanssa jatkaa työuria järkevällä ja inhimillisellä tavalla.

 

Vaasassa 14.9. 2014

Pohjanmaan Vasemmisto

Piirihallitus