Pohjanmaan Vasemmiston kevätpiirikokous 27.4.14

1) Työläinen 2014

Lähes päivittäin kuulemme tai luemme toistuvista yt-neuvotteluista. SAK:lle tietoon tulleiden yt-neuvottelujen seurauksena, ajanjaksolla 1.1. -15.4.2014, on irtisanottu 2643 henkilöä. Tällä hetkellä yt-neuvotteluiden alla on liki 40000 henkilöä. Suuresti pelätty työvoimapula antaa odottaa ilmestymistään. Eläköitymisikää vaaditaan korotettavaksi vaikka samaan aikaan työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys kasvaa jatkuvasti, eikä eläköitymisikä varsinaisesti nouse. Vanhemman työväestön irtisanomiset ovat yleisiä. Pohjimmiltaan kysymys on kuitenkin halpatyövoiman luomisesta sekä harmaasta taloudesta. EK:n toiminnassa tämä ilmenee selvästi haluna romuttaa suomalaisen sopimusjärjestelmän, lakko-oikeuden ja työehtosopimusten yleissitovuus. Tätä EK:n linjaa puolustaa myös ”Suomen suurimmaksi työväenpuolueeksi” itseään mainostava Perussuomalaiset.

Julkinen sektori, niin valtio kuin kunnat, haluaa ulkoistaa toimintojaan ottaen suoraan mallia pörssiyhtiöistä ja isoista konserneista. Ulkoistamisen lisäksi voittoa pyritään lisäämään käyttämällä mahdollisimman vähäistä työvoimaa, alle 8 tunnin työaikaa, osa-aikatyötä, ja vaihtamalla sopimusalaa, eli vaihtamalla heikompiin työehtosopimuksiin. Samalla halutaan heikentää ja hajauttaa myös ammattiosastojen sekä työpaikkojen pääluottamusmiesten toimintaa, puhumattakaan työntekijöiden kohtelusta. Nämä ulkoistamissopimukset ovat voimassa vain tietyn ajan, jonka päätyttyä emoyritys kilpailuttaa jälleen ulkoistetun toiminnan. Jos vanha toimija ei pärjää kilpailuttamisessa, uudet yrittäjät astuvat remmiin. Ymmärrämme hyvin miltä näistä ulkoistetun yrityksen työntekijöistä tuntuu jatkuvasti roikkua ns. ”löyhässä hirressä”, vaikka aiemmin heidät on palkattu niin sanottuina ”vanhoina työntekijöinä”.

Jokaisen tulee ymmärtää ammattiyhdistysten toiminnan tärkeys, sillä yksityiset työttömyyskassat eivät auta palkansaajaa työehtoja koskevissa riita-asioissa. Yksityiset työttömyyskassat eivät myöskään ole mukana kolmikantaneuvotteluissa, esimerkiksi meneillään olevissa palkka- ja eläkeneuvotteluissa. Työpaikoilla valitut luottamusmiehet ovat työntekijöiden edunvalvojina työpaikoilla ammattiliittojen tuella .

Vappu, työväen juhla, lähestyy – muista asemasi yhteiskunnassa!

2) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus askarruttaa kansalaisia

Sote-uudistuksesta on toistaiseksi toteutettu vain päätös viidestä sote-alueesta. Tämä ratkaisu on saanut sekä kannattajia että kritisoijia. Kaikkein myönteisimmin päätökseen ovat suhtautuneet suuret ylikansalliset palveluyritykset. He ovat haistaneet tilaisuutensa vallata markkinat tilanteessa, jossa päätökset tehdään kaukana toteuttajista.

Kriitisiä puheenvuoroja ovat esittäneet asiantuntijat, suurten kaupunkien edustajat ja kansalaisjärjestöt. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä puolet vastaajista uskoo palvelujen saatavuuden heikkenemiseen ja lähes 40 % ennakoi myös palvelujen määrän vähentyvän.

Pohjanmaan Vasemmisto on erityisen huolissaan seuraavista seikoista:

èPohjanmaa jakautuu kolmelle sote-alueelle. Esim. Kainuun sote-kokeilu pohjautui yhtenäiseen maakuntaan;

èSuuret sote-alueet aiheuttavat pitkiä välimatkoja palvelujen saamiseksi ja omaisten kannalta;

èMiten palvelut tuotetaan harvaanasutuille alueille? Vai pakotetaanko ihmiset muuttamaan lähelle palveluja kasvukeskuksiin?

èMiten rajoitetaan yksityisten palvelujen tuottajien, erityisesti suurien sijoitusyhtiöiden ja pääomasijoittajien omistamien terveyspalveluyritysten, kuten Attendon ja Mehiläisen, valloitustyötä?

èSuomesta katoaa vuosittain satoja miljoonia euroja verotuksen ulottumattomiin, veroparatiiseihin. Monet verojen kiertäjät ovat juuri monikansallisia terveyspalveluyrityksiä.

èLainsäädännön uudistuksessa korostuu hallinto kansalaisten oikeuksia enemmän.

èNyt ei ole lainkaan arvioitu syntyneen ratkaisun vaikutuksia sote-palvelujen kustannuksiin, palveluiden käyttäjiin, kuntien henkilöstöön eikä paikalliseen itsehallintoon.

èSote-uudistuksen yhteydessä on luvattu, että lähipalvelut säilyvät edelleen. Mitään takeita siitä ei ole. Sote-alueen hallinto voi esimerkiksi päättää, jatkuuko yksittäisen terveyskeskuksen toiminta vai ei.

Pohjanmaan Vasemmisto vaatii, että sote-uudistuksen jatkossa otetaan suunnitteluun mukaan kuntien luottamushenkilöitä ja kansalaisjärjestöjä. Sote-uudistus ei saa viedä kuntalaisilta valtaa eikä demokratiaa!

Pohjanmaan Vasemmisto r.y:n
Piirikokouksen kannanotto 27.4.2014
Lisätietoja Jukka Kinos p. 0407321153