Hen­ki­lös­tön voi­ma­va­rat tur­vat­ta­va

Piirikokouksen kannanotto 28.11.2021

Pohjanmaan Vasemmisto vaatii, että uusi hyvinvointialue panostaa voimakkaasti lähipalvelujen turvaamiseen kaikilla sosiaali- ja terveyspalveluiden alueilla ja koskien kaikkia hyvinvointialueen kuntia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöpolitiikan uudistamisen pitää tähdätä työntekijöiden kroonisen loppuunpalamisen pysäyttämiseen. Se edellyttää selkeää parannusta palkkaukseen, työolosuhteisiin ja etenkin tukihenkilöstön palkkaamiseen. Sotealan ammattilaisten työaika menee liiaksi tukipalveluiden toteuttamiseen ja se on pois varsinaisesta hoitotyöstä.

Väestön ikääntyminen johtaa vääjäämättä siihen, että tähän saakka käyty tehostamisen tie on käyty loppuun. On uskallettava tehdä täyskäännös ja panostettava riittävän henkilöstön määrään Ja palkkatasoon.

Pohjanmaan Vasemmisto peräänkuuluttaa uudelta hyvinvointialueelta kaikkia ammattiryhmiä kunnioittavaa työkulttuuria. Jyrkkien hierarkioiden sijaan tarvitaan yhteistyötä kaikkien ammattiryhmien kesken. Piirijärjestö kehottaa hyvinvointialueen panostavan työuupumusta ehkäisevään työhyvinvointiin.