Välfärd­sområ­des­va­let 2022

Finlands första välfärdsområdesval ordnas den 23 januari 2022 i hela Finland förutom Helsingfors och Åland. Sista dagen för kandidatuppställning är den 14 december 2021 och listorna bekräftas den 23 december 2021.

I Vasa valkrets finns det tre välfärdsområden: Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Vänsterförbundet söker kandidater från överallt i Österbotten. Ställ upp som kandidat eller tipsa om en kandidat.

Detta val handlar om välfärdstjänster som är viktiga för oss alla: om att var och en av oss ska få tid hos läkare inom skälig tid, att den offentliga tandvården fungerar, de äldre tas hand om, arbetstagarnas arbetsvillkor är i skick och deras
välbefinnande satsas på.

Välfärdsområdesfullmäktige väljs med direkta val. Fullmäktige är områdets högsta beslutande organ och fattar beslut om ekonomin och verksamheten av områdets social- och hälsovård. Välfärdsområdet kan med andra ord inte direkt jämföras med samkommunerna för social- och hälsovård – reformen ökar demokratin genom att placera ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna direkt på fullmäktige som valts med val.

I fortsättningen förrättas välfärdsområdesvalet alltid i samband med kommunalvalet.

Vidare information: